எந்த வகையான ஒயின் பீப்பாய் ஒரு பாரிக்?

பானங்கள்

அன்புள்ள டாக்டர் வின்னி,

வெள்ளை ஒயின் அல்லது சிவப்பு ஒயின்

ஒரு பாரிக் என்றால் என்ன?Itch மிட்ச் கே., போவி, எம்.டி.

அன்புள்ள மிட்ச்,

TO பாரிக் ஒரு பீப்பாய் அல்லது பெட்டி, மற்றும் இந்த சொல் பொதுவாக ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மற்றும் ஒரு பீப்பாயின் வடிவத்தைக் குறிக்கிறது. தி பாரிக் போர்டியாக்ஸில் தோன்றியது, இது பாரம்பரியமாக 225 லிட்டர் அல்லது 59 கேலன் வைத்திருக்கிறது. இது மது பீப்பாயின் மிகவும் பொதுவான வகை.

ஒரு பீப்பாயின் அளவு முக்கியமானது, ஏனென்றால் அது எவ்வளவு ஓக் செல்வாக்கை அளிக்கும் என்பதை இது தெரிவிக்கிறது. சிறிய பீப்பாய்களில் பீப்பாய் மேற்பரப்பு பரப்பளவு ஒயின் அளவிற்கு அதிகமாக இருக்கும். ஓக் செல்வாக்கைக் குறைவாக விரும்பும் ஒயின் தயாரிப்பாளர்களுக்கு, 300 லிட்டர் (79 கேலன்) ஹாக்ஸ்ஹெட் பீப்பாய் போன்ற பெரிய பீப்பாயைப் பயன்படுத்த அவர்கள் தேர்வு செய்யலாம்.

சிவப்பு ஒயின் உடன் செல்ல சீஸ்

பீப்பாய்கள் ஒரு ஒயின் தயாரிப்பாளரின் கருவி கருவியின் முக்கிய பகுதியாக இருக்கலாம், மேலும் ஒரு பீப்பாயைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் பல மாறிகள் உள்ளன. மட்டுமல்ல என்ன அளவு , ஆனாலும் என்ன வகையான ஓக் , எப்படி புதியது அல்லது பழையது பீப்பாய், எவ்வளவு சிற்றுண்டி அது உள்ளது, அல்லது ஒரு ஒயின் தயாரிப்பாளரைப் பயன்படுத்துவது அர்த்தமுள்ளதாக இருந்தால் பீப்பாய் மாற்றுகள் , அல்லது கான்கிரீட்டில் நொதித்தல் அல்லது அதற்கு பதிலாக எஃகு. ஒவ்வொரு தேர்வும் மதுவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

RDr. வின்னி