உலகின் மிகப்பெரிய ஒயின் பாதாள அறை வழியாக 10 கே ரேஸ்

கின்னஸ் புத்தகத்தின் படி உலகின் மிகப் பெரிய மால்டோவன் மிலெஸ்டி மைக்கி பாதாள அறைகள் 124 மைல், 300 அடி தரையில் இருந்து கீழே உள்ளன-சமீபத்தில் 10 கே வேடிக்கையான ஓட்டத்தை நடத்தியது. வைன் ஸ்பெக்டேட்டரின் வடிகட்டப்படாதவற்றிலும், லெப்ரான் ஜேம்ஸ் மான்டபுல்சியானோவை ஊற்றுகிறார் மேலும் படிக்க