வாழ்நாளின் கிரில்ஸ்

தெர்மடோர் சார்-குளோவின் இரண்டு பர்னர்கள் 50,000 பி.டி.யு ஆற்றலை உருவாக்குகின்றன, பெரும்பாலான கிரில்ஸின் அளவை விட இருமடங்காகும். இதை எவ்வாறு பெறுவது மற்ற சாம் குஜினோ சுவை நெடுவரிசைகள் 28 ஆண்டுகளாக உணவு நிபுணராக இருந்தபோதிலும், எனக்கு ஒரு ஆடம்பரமான வெளிப்புற gr தேவை என்று நான் ஒருபோதும் நினைத்ததில்லை மேலும் படிக்க