ரோஸ்மவுண்ட் இதைக் கண்டுபிடித்தாரா?

ஆஸ்திரேலியாவின் ஒருமுறை பெருமை வாய்ந்த (மற்றும் மிகவும் பிரபலமான) ரோஸ்மவுண்ட் பிராண்ட் அதன் லேபிள்களையும் அதன் ஒயின்களையும் மீண்டும் கற்பனை செய்துள்ளது, மேலும் ஒரு பெரிய மறுபிரவேசம் செய்ய தயாராக உள்ளது என்று பெரிய ஹார்வி ஸ்டீமனில் வைன் ஸ்பெக்டேட்டர் ஆசிரியர் கூறுகிறார். மேலும் படிக்க