மதுவில் காணப்படும் மிகவும் வினோதமான சுவைகளில் 33

பானங்கள்

மிகவும் வினோதமான ஒயின் சுவைகளைப் பார்த்து, இந்த சுவைகள் என்னவென்பதைக் கண்டறியவும். பூக்கள் மற்றும் பழங்களைப் போலவே மதுவும் சுவைத்திருந்தால், அது அவ்வளவு அருமையாக இருக்காது.

ஒரு கெட்டோஜெனிக் உணவில் மது

33 வினோதமான மது சுவைகள் • வால்நட்
  வயதான மடிரா ஒயின்களில், குறிப்பாக மால்ம்ஸி மற்றும் பியூவல் ஆகியவற்றில் பொதுவாக காணப்படும் ஒரு நறுமணம்.
 • வாழை
  பியூஜோலாயிஸிலிருந்து வரும் சிவப்பு ஒயின்களுடன் பொதுவாக தொடர்புடைய ‘கார்போனிக் மெசரேஷன்’ எனப்படும் ஒயின் தயாரிக்கும் செயல்முறையிலிருந்து வரும் நறுமணம்.
 • குமிழி கம்
  வடக்கு இத்தாலியிலிருந்து ஷியாவா போன்ற வெளிர் சிவப்பு ஒயின்களுடன் தொடர்புடைய மிகவும் தனித்துவமான சிவப்பு ஒயின் மணம் மற்றும் ‘கார்போனிக் மெசரேஷன்’ மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட பியூஜோலாயிஸிலிருந்து காமேயால் செய்யப்பட்ட சிவப்பு ஒயின்கள்.
 • சிடார் பெட்டி
  மிதமான ஓக் வயதானவுடன் முழு உடல் சிவப்பு ஒயின்களுடன் தொடர்புடைய நேர்மறையான நறுமணம். எல்லா இடங்களிலும் ஒயின்களில் காணப்படுகிறது, ஆனால் குறிப்பாக பரோசா பள்ளத்தாக்கு, டஸ்கனி, நாபா மற்றும் போர்டியாக்ஸ்.
 • வரி
  கலிபோர்னியா பினோட் நொயரின் முடிவில் ஒரு பிரபலமான சுவை காணப்படுகிறது.
 • வெந்தயம்
  பொதுவாக அமெரிக்க ஓக் பீப்பாய்களுடன் தொடர்புடைய ஒரு நறுமணம். இது அமெரிக்க ஓக் ‘தேங்காய்’ வாசனையின் மிகவும் தீவிரமான பதிப்பாகும்.
 • புதிய வெட்டு புல்
  லோயர் பள்ளத்தாக்கிலிருந்து பல வெள்ளை ஒயின்களுடன் தொடர்புடைய நேர்மறையான வாசனை.
 • பச்சை பீன்
  மோசமாக தயாரிக்கப்பட்ட சாவிக்னான் பிளாங்க் மற்றும் க்ரூனர் வெல்ட்லைனர் மற்றும் வெர்டெஜோ போன்ற பிற ‘பச்சை’ வகைகளுடன் தொடர்புடைய எதிர்மறை மணம்.
 • ஜலபீனோ
  சாவிக்னான் பிளாங்க் மற்றும் எப்போதாவது குளிர்ந்த காலநிலையிலிருந்து கேபர்நெட் ஃபிராங்க், கேபர்நெட் சாவிக்னான் மற்றும் காமினெர் ஆகியோருடன் தொடர்புடைய மிகவும் பச்சை குடலிறக்க குறிப்பு.
 • என
  மெரிடேஜ் (கலிபோர்னியாவிலிருந்து) மற்றும் போர்டாக்ஸ் கலப்புகள் உள்ளிட்ட பல சிறந்த சிவப்பு ஒயின்களின் நேர்மறையான மணம்.
 • ஆணி போலிஷ் நீக்கி
  ஒரு மதுவில் VA (ஆவியாகும் அமிலத்தன்மை) இன் குறிகாட்டியாக இருக்கும் எதிர்மறை நறுமணம். சில சுவைகள் மற்றவர்களை விட VA க்கு அதிக உணர்திறன் கொண்டவை.
 • பழைய சாடில் தோல்
  பல சிவப்பு ஒயின்களில் காணப்படும் ஒரு சுவையான மற்றும் தெளிவற்ற சுவை, இத்தாலியில் தலையீடு செய்யாத ஒயின் தயாரிப்பால் தயாரிக்கப்பட்டது அல்லது பிரெட்டானோமைச்கள் உள்ளன.
 • பெட்ரோலியம்
  ஜெர்மனியில் உள்ள மொசலில் இருந்து வயதான ரைஸ்லிங்ஸுடன் தொடர்புடைய ஒரு நேர்மறையான நறுமணம் மற்றும் இத்தாலி மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து சில இளைய எடுத்துக்காட்டுகள்.
 • பாப்கார்ன்
  ஓக் வயதான வெள்ளை ஒயின்களிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்ட ‘வெண்ணெய்’ வாசனையுடன் (டயசெட்டில் எனப்படும் நறுமண கலவை) தொடர்புடைய ஒரு வலுவான நறுமணம்.
 • சலாமி
  அக்லியானிகோ உட்பட மத்திய இத்தாலியில் இருந்து ஒயின்களுடன் தொடர்புடைய மிகவும் மாமிச நறுமணம், குறிப்பாக அக்லியானிகோ டி கழுகு மற்றும் த aura ராசி ஆகியவற்றிலிருந்து.
 • தார்
  ஸ்பெயினின் டஸ்கனி, போர்டியாக்ஸ் மற்றும் லா மன்ச்சா ஆகியவற்றிலிருந்து பெறப்பட்ட மதிப்பு ஒயின்களுடன் தொடர்புடைய மிகவும் பழமையான மண் மணம்.
 • ஈரமான நாய்
  இது ஒரு மதுவுடன் பொதுவாக தொடர்புடைய நறுமணமாகும் (இது டி.சி.ஏ கறைக்கு வெளிப்படும்).
 • குழந்தை டயபர்
  பர்கண்டியைச் சேர்ந்த ஓக் வயதான சார்டோனாயில் இருந்து மிகவும் வேடிக்கையான ஆக்ஸிஜனேற்ற வாசனை.
 • பிஸ்கட்
  வயதான விண்டேஜ் ஷாம்பெயின் மற்றும் ஓக் வயதான சார்டோனாயுடன் தொடர்புடைய நன்கு விரும்பப்பட்ட நறுமணம்.
 • பூனைகளின் சிறுநீர் கழித்தல்
  வெள்ளை ஒயின்களுடன் தொடர்புடைய எதிர்மறை மணம், குறிப்பாக லோயர் பள்ளத்தாக்கிலிருந்து வரும் சாவிக்னான் பிளாங்க்.
 • சாக்லேட் பெட்டி
  தென் ஆஸ்திரேலியா, மெண்டோசா அர்ஜென்டினா, மத்திய கடற்கரை கலிபோர்னியா மற்றும் ஸ்பெயின் போன்ற வெப்பமான காலநிலைகளில் இருந்து தைரியமான சிவப்பு ஒயின்களில் காணப்படும் நன்கு விரும்பப்படும் நறுமணம்.
 • பருத்தி மிட்டாய்
  இத்தாலியின் ஆல்டோ அடிஜ், லோம்பார்டி மற்றும் பீட்மாண்ட் ஆகியவற்றிலிருந்து ஃப்ரீசா, பிராச்செட்டோ டி அக்வி மற்றும் ஷியாவா போன்ற பல அறியப்படாத ஒளி சிவப்பு ஒயின் வகைகளில் காணப்படும் ஒரு வினோதமான மற்றும் கவர்ச்சியான நறுமணம்.
 • யூகலிப்டஸ்
  தெற்கு ஆஸ்திரேலியா மற்றும் பரோசா பள்ளத்தாக்கின் சிவப்பு ஒயின்களுடன் தொடர்புடைய நேர்மறையான வாசனை. புளித்த சிவப்பு ஒயின் உடன் தற்செயலாக சேர்க்கப்பட்ட ஒரு சில யூகலிப்டஸ் இலைகளுக்கு சமமானது இந்த நறுமணத்தை ஏற்படுத்தும்.
 • ஜெரனியம்
  வெள்ளை ஒயின்களில் வேறுபடக்கூடிய ஒரு ஒயின் தயாரிக்கும் குறைபாடு ஆனால் சிவப்பு மற்றும் முழுமையான உடல் வெள்ளை ஒயின்களில் நிகழலாம்.
 • உள்ளன
  வெள்ளை ரியோஜா, சாவென்னியர்ஸ், ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த சில்வானர் மற்றும் பல போர்த்துகீசிய வெள்ளை ஒயின்கள் உள்ளிட்ட ஆக்ஸிஜனுக்கு அவசியத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் தயாரிக்கப்பட்ட பல வெள்ளை ஒயின்களில் ஒரு வாசனை காணப்படுகிறது.
 • லைகோரைஸ்
  பார்பெரா மற்றும் நெபியோலோ உள்ளிட்ட பல இத்தாலிய சிவப்பு ஒயின் வகைகளுடன் பொதுவாக தொடர்புடைய ஒரு முதன்மை நறுமணம்.
 • கஸ்தூரி
  ஒரு இனிமையான கடுமையான வியர்வையைப் போன்ற மணம் கொண்ட ஒரு விலங்கு குறிப்பு. இந்த நறுமணம் பல பழைய உலக சிவப்பு ஒயின்களுடன் தொடர்புடையது, குறிப்பாக பிரான்சில் சேட்டானுஃப் டு பேப் மற்றும் இத்தாலியில் த aura ராசி.
 • புதிய பிளாஸ்டிக்
  ரைஸ்லிங் மற்றும் சாப்லிஸ் போன்ற பல உயர் அமிலத்தன்மை கொண்ட வெள்ளை ஒயின்களுடன் தொடர்புடைய ஒரு வேதியியல் போன்ற நறுமணம். பிளாஸ்டிக் உண்மையான இருப்பு இல்லை. இந்த வாசனையின் மிகவும் தீவிரமான பதிப்பு பெட்ரோலியம்.
 • பென்சில் லீட்
  போர்டியாக்ஸின் சிவப்பு ஒயின்கள் மற்றும் ரியோஜாவின் சில ஒயின்களுடன் பொதுவாக தொடர்புடைய ஒரு நுட்பமான மற்றும் நன்கு பாராட்டப்பட்ட நறுமணம்.
 • டீசல்
  ஆஸ்திரேலியாவைச் சேர்ந்த ரைஸ்லிங்ஸுடன் தொடர்புடைய நறுமணம் போன்ற மிகவும் பழமையான ‘பெட்ரோல்’.
 • உயர்ந்தது
  நறுமண கலவைகள் cise-Rose ஆக்சைடு மற்றும் பீட்டா-டமாஸ்கெனோன் கெவர்ஸ்ட்ராமினர், மொஸ்கடோ மற்றும் சில நேரங்களில் சிறந்த பினோட் நொயர் உள்ளிட்ட பல நறுமண வெள்ளை ஒயின்களுடன் தொடர்புடையது.
 • வியர்வை சாக்ஸ்
  ஆக்சிஜனேற்றம் அல்லது பிரட்டனோமைசஸ் எனப்படும் வலுவான சிறிய ஈஸ்ட் ஆகியவற்றிலிருந்து ஒரு நறுமணம் கொண்டு வந்தது, உலகெங்கிலும் உள்ள பல சிவப்பு ஒயின்களிலும், பிரான்சில் உள்ள லோயர் பள்ளத்தாக்கிலிருந்து வந்த சவென்னியர்ஸ் உட்பட ஒரு சில வெள்ளையர்களிலும் காணப்படுகிறது.
 • வயலட்
  சிறந்த சிவப்பு ஒயின் கலப்புகளுடன் தொடர்புடைய ஒரு நறுமணம், குறிப்பாக போபுகலில் உள்ள நாபா, போர்டியாக்ஸ் மற்றும் டூரிகா நேஷனல் ஆகியவற்றிலிருந்து வந்த கேபர்நெட் சாவிக்னான் மற்றும் பெட்டிட் வெர்டோட்.
ஒயின் முட்டாள்தனத்தால் ஒயின் விளக்கங்கள் (இன்போகிராஃபிக்)

மது விளக்கங்களைப் புரிந்துகொள்வது

ஒயின் சொற்களை 12 தனித்தனி வகைகளாக ஒழுங்கமைக்கும் ஒயின் விளக்கங்களின் விளக்கப்படத்தைப் பாருங்கள்.

மது விளக்கங்களைக் காண்க