ஒரு மதுவில் ஒரு 'நுணுக்கம்' ஒரு நறுமணமா அல்லது சுவையா?

பானங்கள்

அன்புள்ள டாக்டர் வின்னி,

மதுவில் உள்ள “நுணுக்கம்” வெறுமனே சுவை அல்லது நறுமணத்தைக் குறிக்கிறதா?பழைய திறந்த ஒயின் உங்களை நோய்வாய்ப்படுத்த முடியுமா?

—J.L.A., பிரிஸ்பேன், ஆஸ்திரேலியா

அன்புள்ள ஜே.எல்.,

30 வயதிற்குட்பட்ட சிறந்த சிவப்பு ஒயின்

'நுணுக்கம்' என்பது ஒயின்-சுவை, நறுமணம் அல்லது இரண்டையும் குறிக்கும். யாராவது இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தும் போது அது எனக்கு நினைவூட்டுகிறது 'குறிப்பு' ஒரு மது விளக்கத்தில். என்னைப் பொறுத்தவரை, “நுணுக்கம்” மற்றும் “குறிப்பு” இரண்டும் ஒரு ஒயின் மிகவும் நுட்பமான பண்புகள் அல்லது அதன் விவரங்களைக் குறிக்கின்றன. எனவே ஒரு மது பழ சுவைகளுடன் 'நிரம்பிய' அல்லது 'குஷிங்' ஆக இருக்கலாம், ஆனால் மசாலா ஒரு 'நுணுக்கத்தை' கொண்டிருக்கலாம்.

RDr. வின்னி