ஒயின் திராட்சை செறிவு எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?

பானங்கள்

அன்புள்ள டாக்டர் வின்னி,

என் மகன் எனக்கு ஒரு வீட்டு ஒயின் தயாரிக்கும் கருவியைக் கொடுத்தார், அதில் சிவப்பு திராட்சை செறிவு, ஈஸ்ட் மாத்திரைகள் மற்றும் 5 கேலன் கொள்கலன் ஆகியவை அடங்கும். திராட்சை செறிவு எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?Att மாட் எஃப்., டேடோனா பீச், பிளா.

அன்புள்ள மாட்,

அந்த வீட்டு ஒயின் தயாரிக்கும் கருவிகள் ஒயின் தயாரிப்பைப் பற்றி கொஞ்சம் அறிய ஒரு வேடிக்கையான வழியாகும். நிச்சயமாக, வணிக ஒயின் தயாரிப்பாளர்கள் சரியான நேரத்தில் எடுக்கப்பட்ட புதிய திராட்சைகளைப் பயன்படுத்துகிறார்கள், ஆனால் அது ஒரு கிட்டில் சாத்தியமில்லை என்பதால், திராட்சை செறிவு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

திராட்சை செறிவு அடிப்படையில் எந்தவொரு பழ செறிவும் செய்யப்படுவதைப் போலவே தயாரிக்கப்படுகிறது some ஒருவேளை நீங்கள் ஆரஞ்சு பழச்சாற்றை ஒரு கட்டத்தில் செறிவிலிருந்து தயாரித்திருக்கலாம். ஒரு பழச்சாறு குவிக்க, சாறு சூடாக்க மற்றும் நீர் ஆவியாக விட ஒரு செயல்முறை மூலம் நீர் அகற்றப்படுகிறது. நிச்சயமாக, வெப்ப சாறு அதற்கு சமைத்த சுவையைத் தரக்கூடும், எனவே செறிவு குறைக்கப்பட்ட அழுத்தத்தின் கீழ் செய்யப்படுகிறது, இது அறிவியல் வகுப்பிலிருந்து நீங்கள் நினைவில் வைத்திருந்தால், கொதிநிலையை குறைக்கிறது.

செறிவூட்டும் செயல்பாட்டின் போது மூன்றில் இரண்டு பங்கு தண்ணீர் திராட்சை சாற்றில் இருந்து அகற்றப்படுகிறது. உங்கள் வீட்டு ஒயின் தயாரிக்கும் கருவிக்கான வழிமுறைகள் திராட்சை செறிவுக்கு நீரைச் சேர்க்க அறிவுறுத்துகின்றன என்று நான் நினைக்கிறேன், இது புதிய திராட்சை சாற்றின் நல்ல தோராயத்தை வழங்கும் என்று நம்புகிறேன்.

திராட்சை செறிவு வீட்டு ஒயின் தயாரிப்பாளர்களால் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படாது. வணிக ஒயின் தயாரிப்பாளர்கள் கூட பயன்படுத்துகிறார்கள் மெகா பர்பில் எனப்படும் திராட்சை செறிவு பிராண்ட் .

RDr. வின்னி