வெள்ளை ஜின்ஃபாண்டெல் முதன்முதலில் தற்செயலாக உருவாக்கப்பட்டது என்பது உண்மையா?

பானங்கள்

அன்புள்ள டாக்டர் வின்னி,

வெள்ளை ஜின்ஃபாண்டலின் தோற்றம் என்ன? இது தற்செயலாக உருவாக்கப்பட்டது என்று கேள்விப்பட்டேன், இது உண்மையா, அல்லது ஒரு நவீனகால கட்டுக்கதை என்பதை அறிய விரும்புகிறீர்களா?U சூ எஸ்., மிச்சிகன்

அன்புள்ள சூ,

ரோஸ், ப்ளஷ் மற்றும் வெளிர் சிவப்பு ஒயின்கள் பல நூற்றாண்டுகளாக செய்யப்பட்டிருந்தாலும், வெள்ளை ஜின்ஃபாண்டெல் 1970 களின் முற்பகுதியில் சட்டர் இல்லத்தில் பாப் டிரிஞ்செரோவால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது , ஆம், அது ஒரு பிழையாகத் தொடங்கியது. டிரிஞ்செரோ ஒரு வெள்ளை ஜின்ஃபாண்டலின் உலர்ந்த பதிப்பை உருவாக்கிக்கொண்டிருந்தார், ஆனால் பின்னர் ஒரு தொகுதி நொதித்தல் நிறுத்தப்பட்டது. இது ஒரு “சிக்கி நொதித்தல்” என்று அழைக்கப்படுகிறது - சர்க்கரை முழுமையாக ஆல்கஹால் ஆக மாறாதபோது - எனவே மது கொஞ்சம் இனிமையாக இருக்கும். ஒரு ஒயின் தயாரிப்பாளர் நொதித்தலை மீண்டும் அதிக ஈஸ்டுடன் தடுப்பதன் மூலமாகவோ அல்லது வெப்பநிலையை சரிசெய்வதன் மூலமாகவோ பெற முயற்சி செய்யலாம் அல்லது மற்ற ஒயின்களுடன் கலக்க முடிவு செய்யலாம். இந்த வழக்கில், டிரிஞ்செரோ அதை தனியாக பாட்டில் செய்தார். 1987 வாக்கில், சட்டர் ஹோம் ஒயிட் ஜின்ஃபாண்டெல் அமெரிக்காவில் அதிகம் விற்பனையாகும் பிரீமியம் ஒயின் ஆகும்.

கூட சில ஒயின் ஸ்னோப்ஸ் வெள்ளை ஜின் மீது வெறுக்க விரும்புகிறார்கள் , அதன் முறையீடு எனக்கு புரிகிறது. வெள்ளை ஜின்ஃபாண்டெல் குடிப்பதே எனக்கு முதன்முதலில் மதுக்கடைகளில் ஹேங் அவுட் ஆனது, அதற்காக நான் எப்போதும் நன்றியுள்ளவனாக இருப்பேன்.

RDr. வின்னி