ஒரு மதுவை விவரிக்கும் போது 'பிடிப்பு' என்றால் என்ன?

பானங்கள்

அன்புள்ள டாக்டர் வின்னி,

மதுவை விவரிப்பதில் “பிடியில்” என்ற வார்த்தையை நான் அடிக்கடி காண்கிறேன். இதற்கு என்ன அர்த்தம்?—H.F. செவ், மலேசியா

அன்புள்ள எச்.எஃப்.,

இது சூழலைப் பொறுத்தது, ஆனால் “பிடியில்” பொதுவாக ஒரு நேர்மறையான குறிப்பு, இது உங்கள் வாயின் பக்கங்களில் இழுப்பதைக் குறிக்கிறது, குறிப்பாக சிவப்பு ஒயின் குடிக்கும்போது. இது ஒரு மதுவின் கட்டமைப்பை விவரிப்பதற்கான ஒரு வழியாகும், மேலும் “பிடியை” நான் கேட்கும்போது, ​​ஒருவர் டானின்களைப் பற்றி பேசுகிறார் என்று நான் கருதுகிறேன், இருப்பினும் சில நேரங்களில் அதிக அமிலத்தன்மை கொண்ட ஒரு வெள்ளை ஒயின் ஒரு பிடியை உணர்த்தும்.

பிடிப்பு நல்லது, வரவேற்கத்தக்க உறுதியானது. இழுவை அல்லது முதுகெலும்பு போன்ற விளக்கங்களைப் போலவே இது மதுவுக்கு வரையறையையும் அமைப்பையும் தருகிறது. ஒயின்கள் மந்தமாகத் தோன்றுவதைத் தவிர்க்க இது உதவுகிறது, அதிக பிடியுடன் ஒரு ஒயின் உலர்த்துவதை நோக்கிச் செல்லக்கூடும்.

RDr. வின்னி