மது பாட்டில்களின் வெவ்வேறு அளவுகளின் பெயர்கள் யாவை?

பானங்கள்

அன்புள்ள டாக்டர் வின்னி,

வெவ்வேறு அளவு பாட்டில்களுக்கான பாட்டில் பெயர்கள் யாவை? நான் இரவு உணவிற்கு விருந்தினர்களைக் கொண்டிருக்கும்போது ஒரு பெரிய பாட்டில் வைத்திருக்க விரும்புகிறேன். ஊற்றுவது கடினம் என்றாலும் இது சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறது.Av டேவிட் ஈ., டிவர்டன், ஆர்.ஐ.

அன்புள்ள டேவிட்,

750 மில்லி என்ற நிலையான அளவிலான ஒயின் பாட்டிலுடன் ஆரம்பிக்கலாம். நீங்கள் அதை பாதியாக, 375 மிலிக்கு பிரித்தால், நீங்கள் ஒரு “பிளவு,” “அரை பாட்டில்” அல்லது “டெமி” உடன் முடிவடையும். ஆனால் நீங்கள் பெரிய வடிவங்களைப் பற்றி கேட்கிறீர்கள். ஒரு “மேக்னம்” என்பது 1.5 லிட்டர் அல்லது இரண்டு பாட்டில்களுக்கு சமமானதாகும், அதை இரட்டிப்பாக்கினால், உங்களுக்கு 3 லிட்டரில் “இரட்டை மேக்னம்” இருக்கும். (3 லிட்டர் பாட்டில் ஷாம்பெயின் மற்றும் பர்கண்டியில் 'ஜெரோபோம்' என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, ஆனால் போர்டியாக்ஸில், ஒரு ஜெரோபோம் 4.5 லிட்டர் ஆகும்.)

குறைந்த கிளைசெமிக் குறியீட்டுடன் ஆல்கஹால்

அதன்பிறகு விஷயங்கள் பெரிதாகின்றன: 6 லிட்டர் பாட்டில் 'ஏகாதிபத்தியம்' அல்லது 'மெதுசெலா' என்று அழைக்கப்படுகிறது, ஒரு 'சல்மனாசர்' 9 லிட்டர் வைத்திருக்கிறது (நிலையான பாட்டில்களின் முழு வழக்குக்கும் அதிகமான மது), ஒரு 'பால்தாசர்' வைத்திருக்கிறது 12 லிட்டர் மற்றும் ஒரு “நேபுகாத்நேச்சார்” 15 லிட்டர் வைத்திருக்கிறது.

மேக்னம்களைக் கண்டுபிடிப்பது மிகவும் எளிதானது என்றாலும், பெரிய வடிவிலான பாட்டில்கள் மிகவும் அரிதானவை, பொதுவாக ஏலங்களில் மட்டுமே கிடைக்கும். நீங்கள் கற்பனை செய்தபடி, பெரிய பாட்டில்கள் அவற்றின் அரிதான காரணத்தினால் சேகரிப்புகளாகக் கருதப்படுகின்றன, மேலும் இந்த பாட்டில்களில் உள்ள மது அவற்றின் சிறிய சகாக்களை விட மெதுவாக வயதாகிறது என்பதை வழக்கமான ஞானம் கருதுகிறது.

RDr. வின்னி