சில உயர்நிலை கேபர்நெட்டுகள் என் நாக்கில் எரியும் உணர்வை விட்டு விடுகின்றன. என்ன செய்ய?

பானங்கள்

அன்புள்ள டாக்டர் வின்னி,

சில உயர்நிலை கேபர்நெட்டுகளில், எனக்கு நாக்கில் எரியும் போன்ற உணர்வு ஏற்படுகிறது. அது அதிக ஆல்கஹால் இருக்குமா? அப்படியானால், மதுவைத் துடைப்பது விளைவைக் குறைக்குமா?Ed செட்ரிக் சி., ஹொனலுலு

சிவப்பு ஒயின் சிறந்த திராட்சை

அன்புள்ள செட்ரிக்,

ஆமாம், இது ஆல்கஹால்-அது ஒரு மதுவை 'வெளியேற்றும்போது' (இது சில நேரங்களில் 'வெப்பம்' அல்லது 'சூடான ஒயின்' என்று அழைக்கப்படுகிறது), அது ஏற்படுத்தும் எண்ணம் நீங்கள் விவரித்த எரியும் உணர்வைப் போலவே இருக்கும் . ஆல்கஹால் வெளியேற ஒரு உயர்-ஆல்கஹால் ஒயின் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, இது ஒரு சமநிலையற்றது.

பார்வையிட சிறந்த ஓரிகான் திராட்சைத் தோட்டங்கள்

மதுவைத் துடைப்பது உதவக்கூடும் - இது உண்மையில் ஆல்கஹால் அளவை மாற்றாது, ஆனால் மது காற்றோட்டத்துடன் மிகவும் ஒருங்கிணைந்ததாகத் தோன்றலாம், மேலும் சில கொந்தளிப்பான சேர்மங்கள் ஆவியாகும். எந்தவொரு மதுவும் மிகவும் சூடாக பரிமாறப்படுவதால், மதுவை குளிர்விக்க பரிந்துரைக்கிறேன்-ஆம், ஒரு கேபர்நெட் கூட-சமநிலையிலிருந்து வெளியேறும் அபாயம் உள்ளது. உணவுடன் மதுவை அனுபவிப்பது உதவக்கூடும். ஆனால் நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் ஆல்கஹால் உணர்திறன் உயர்ந்ததாக இருக்கலாம்.

RDr. வின்னி