ஒரு மதுவை 'உலர்ந்த,' 'இனிப்பு' அல்லது 'அரை உலர்ந்த' என்று விவரிப்பதன் அர்த்தம் என்ன?

பானங்கள்

அன்புள்ள டாக்டர் வின்னி,

ஒயின்களை வகைப்படுத்தும்போது, ​​“உலர்ந்த, இனிப்பு, அரை உலர்ந்த,” போன்ற வகைகளின் பெயர் என்ன? இந்த 'வகை' அல்லது 'சிறப்பியல்பு' என்று அழைக்கிறீர்களா அல்லது வேலை செய்யுமா?Ik மிக்கி எஃப்., க்ளென்பூல், ஓக்லா.

அன்புள்ள மிகி,

இந்த சொற்கள் அனைத்தும்-உலர்ந்த, இனிப்பு மற்றும் அரை உலர்ந்த-ஒரு மதுவில் ஒரு அளவு இனிப்பு அல்லது எஞ்சிய சர்க்கரையைக் குறிக்கின்றன. நொதித்தலின் போது திராட்சை சர்க்கரை அனைத்தும் ஆல்கஹால் ஆக மாற்றப்படும் போது ஒரு மது “உலர்ந்ததாக” கருதப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் ஒரு இனிப்பு ஒயின் இன்னும் சில சர்க்கரைகளைக் கொண்டுள்ளது. 'அரை உலர்ந்த' அல்லது 'உலர்ந்த' ஒயின்கள் லேசான அல்லது மென்மையாக உணரக்கூடிய இனிப்பைக் கொண்டுள்ளன.

இந்த சொற்கள் விரைவாக குழப்பமடையக்கூடும், ஏனென்றால் இனிப்பு உணர்திறன் ஒருவருக்கு நபர் மாறுபடும், மேலும் சில சமயங்களில் ஒரு மது தொழில்நுட்ப ரீதியாக வறண்டு போகலாம், ஆனால் திராட்சை மிகவும் பழுத்திருந்ததால் அல்லது ஓக் பீப்பாய்கள் இனிப்பு உணர்வை அளித்தன-ஏனெனில் இது கேரமல் அல்லது கிரீம் சோடா குறிப்பு the மதுவுக்கு. “ஸ்வீட்” என்பது மதுவைப் பற்றி பேசும் மக்களிடையே ஒரு விசித்திரமான தூண்டுதல் வார்த்தையாகத் தெரிகிறது sweet சிலர் இனிப்பு ஒயின்களை விரும்புவதில்லை என்று கூறுகிறார்கள், ஏனெனில் இனிப்பு ஒயின்களை விரும்புவது புதியவர்களைப் போல தோற்றமளிக்கும் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். இது முட்டாள்தனம்-உலகத் தரம் வாய்ந்த ஒயின்கள் ஏராளமாக அவற்றில் எஞ்சியிருக்கும் சர்க்கரையைக் கொண்டுள்ளன.

இந்த காரணிகளால், குழப்பத்திற்கு ஏதேனும் வாய்ப்பு இருந்தால் “இனிப்பு” அல்லது “எஞ்சிய சர்க்கரை” என்ற சொற்களை நான் தவிர்க்கிறேன். 'செழுமை' என்ற வார்த்தையை நான் பயன்படுத்த விரும்புகிறேன், இது சர்க்கரையின் உணர்வை குறைவான எதிர்மறை அர்த்தத்துடன் குறிக்கிறது. வகையை எதை அழைப்பது என்பதைப் பொறுத்தவரை, 'ஸ்டைல்' என்ற வார்த்தையை நீங்கள் பயன்படுத்த விரும்பலாம்.

RDr. வின்னி