பெட்டிட் சிரா

பானங்கள்


மென்மையான தேநீர் தேடல்-ஆ

பெட்டிட் சிரா அதன் ஆழ்ந்த வண்ண ஒயின்களால் பணக்கார கருப்பு பழ சுவைகள் மற்றும் தைரியமான டானின்களால் விரும்பப்படுகிறது. சிரா மற்றும் அரிய பிரெஞ்சு திராட்சை, பெலோர்சின் தொடர்பான திராட்சை. பிரெஞ்சுக்காரர்கள் இதை “துரிஃப்” என்று அழைக்கிறார்கள், ஆனால் இந்த மது கலிபோர்னியாவிற்கு வெளியே அரிது.

முதன்மை சுவைகள்

 • சர்க்கரை பிளம்
 • புளுபெர்ரி
 • கருப்பு சாக்லேட்
 • கருமிளகு
 • கருப்பு தேநீர்

சுவை சுயவிவரம்உலர்

முழு உடல்

உயர் டானின்கள்

நடுத்தர அமிலத்தன்மை

15% க்கும் மேற்பட்ட ஏபிவி

கையாளுதல்


 • SERVE
  60–68 ° F / 15-20. C.

 • கிளாஸ் வகை
  யுனிவர்சல்

 • DECANT
  1 மணி நேரம்

 • பாதாள
  10+ ஆண்டுகள்

உணவு இணைத்தல்

ஒயின்கள் சில நேரங்களில் ஆக்கிரமிப்பு டானின்களைக் கொண்டு, பெட்டிட் சிரா கொழுப்பு மற்றும் உமாமியுடன் பொருந்துவார் - இது கிரில்லில் இருந்து ஸ்டீக்ஸ் அல்லது மாட்டிறைச்சி ஸ்ட்ரோகனோஃப் ஒரு தட்டு.