சிவப்பு ஒயின் அல்லது வெள்ளை ஒயின் அதிக ஆல்கஹால் உள்ளதா?

பானங்கள்

டாக்டர் வின்னி,

சிவப்பு ஒயின் அல்லது வெள்ளை ஒயின் அதிக ஆல்கஹால் உள்ளதா?A பவுலா, கொலராடோ ஸ்பிரிங்ஸ், கோலோ.

அன்புள்ள பவுலா,

விதிவிலக்குகள் உள்ளன, ஆனால் பொதுவாக, சிவப்பு ஒயின்கள் வெள்ளை ஒயின்களை விட அளவு (ஏபிவி) மூலம் ஆல்கஹால் அதிகம். திராட்சை அறுவடை செய்யப்படும்போது சர்க்கரையின் அளவின் விளைவாக ஆல்கஹால் பெரும்பாலும் (ஆனால் முற்றிலும் இல்லை) என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். திராட்சை பழுக்க வைக்கும், அதிக சர்க்கரை உள்ளடக்கம் மற்றும் அதிக சர்க்கரை இருப்பதால் நொதித்தல் போது ஈஸ்ட் ஆல்கஹால் ஆக மாறுகிறது. சிவப்பு ஒயின் திராட்சை பின்னர் வெள்ளை ஒயின் திராட்சைகளை விட அறுவடை செய்யப்படுகிறது. ஒரு பகுதியாக இது பல்வேறு திராட்சைகளின் உடலியல் காரணமாகவும், ஆனால் பரவலாகப் பேசுவதாலும், இது சிவப்பு ஒயின்கள் மற்றும் வெள்ளைக்கு எதிராக பிரதிபலிக்கிறது.

பழுத்த தன்மைக்குச் செல்லும் மாறிகள் நிறைய உள்ளன, இதனால் ஒயின்களின் ஆல்கஹால் உள்ளடக்கம்-திராட்சைகளே (சிலவற்றை மற்றவர்களை விட பழுக்க வைப்பது எளிது), அவை வளர்க்கப்படும் காலநிலை மற்றும் அந்த விண்டேஜின் வானிலை நிலைமைகள். ஆனால் திராட்சை எடுக்கப்படும் போது மிகப்பெரிய மாறுபாடு இருக்கும்.

ஒயின் தயாரிப்பாளர்கள் திராட்சைகளை முடிந்தவரை பழுக்க வைக்க முயற்சிக்கவில்லை, இலக்கு பொதுவாக சமநிலையை அடைவதே ஆகும், சில ஒயின் தயாரிப்பாளர்களுக்கு மற்றவர்களை விட பழுத்த திராட்சையாக இருந்தாலும் கூட. பழுத்த தன்மையைக் குறைப்பதற்கும், உணவுடன் சிறப்பாக இணைக்கும் ஒயின்களின் புதிய வெளிப்பாடுகளைக் கண்டறிவதற்கும் சமீபத்தில் மது உலகம் முழுவதும் ஒரு இயக்கம் உள்ளது. ஆல்கஹால் உள்ளடக்கம் குறித்து நீங்கள் ஆர்வமாக இருந்தால், லேபிளைப் பாருங்கள் - ஏபிவி பட்டியலிட சட்டம் தேவைப்படுகிறது. (ஆனால் பட்டியலிடப்பட்ட எண்ணில் ஒரு உள்ளது என்பதையும் நினைவில் கொள்ளுங்கள் துல்லியத்தின் வரம்பு .)

RDr. வின்னி